Zajęcia/wykłady

Spotykamy się w kościele św. Józefa w Gdańsku

W roku akademickiego 2020/2021 będziemy spotykali się nadal przy kościele św. Józefa w Gdańsku (obok kaplicy wieczystej adoracji) w soboty w godz. 10.oo-12,00. Z powodu pandemii po wprowadzeniu będzie wykład, a na herbatę lub kawę zapraszamy do Herbaciarni. Spotkania będą najczęściej co 2 tygodnie

Inauguracja r. ak. 2020/2021 będzie 3 października o godz. 10,00.

Nie będzie spotkania z notariuszem Agnieszką Marią Adamonis.

Po Mszy św. będzie można spotkać się w Herbaciarni.

Odwołujemy zajęcia do końca trwania pandemii.

3 października 2020 r. godz. 10,00

Inauguracja ze Mszą św. i spotkaniem z p. notariusz Agnieszką Marią Adamonis

28 listopada 2020 r. godz. 10,00

Odwołany

17 października 2020 r. godz. 10,00

Odwołany

19 grudnia 2020 r. godz. 10,00

Opłatek odwołany

24 października

Odwołany

2 stycznia 2021 r. godz. 10,00

Odwołany

14 listopada 2020 r. godz. 10,00

Odwołany

 

30 stycznia 2021 r. godz. 10,00

Odwołany