To my

O nas

Aby odsłuchać nagranie trzeba kliknąć w nutki, które są w dolnym prawym rogu

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Archidiecezji Gdańskiej jest formą duszpasterstwa, której celem jest popularyzowanie wiedzy, dokształcanie się i integrowanie laikatu archidiecezji gdańskiej. Jest odpowiedzią na apele papieża Franciszka, aby Kościół katolicki w swojej pracy duszpasterskiej zajmował się seniorami. Każdy (niezależnie od wieku i wyznania) może zapisać się i uczestniczyć w wykładach, spotkaniach, pielgrzymkach itd. 

Łączy nas radość ze wspólnoty, którą stworzyliśmy. Jest szczególna, bo nie boi się jesieni życia i pomaga znosić samotność, choroby i zbliżającą się śmierć.

Działamy już dziesiąty rok. Planujemy w październiku bal jubileuszowy. W organizacji spotkań wykorzystujemy doświadczenia tego minionego czasu.

Zapisać można się przed każdym zajęciem.

Nowym miejscem spotkań Uniwersytetu jest kościół pw. św. Józefa (przy dworcu kolejowym w Gdańsku, ul. Elżbietańska 9/10).

Arcybiskup mianował jego rektorem ks. dra hab. Zdzisława Kropidłowskiego.

Uniwersytet kieruje się regulaminem zatwierdzonym przez arcybiskupa.

Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku AG

Gdańsk Oliwa, dn. 12.10. 2009 r.

1) Uniwersytet Trzeciego Wieku Archidiecezji Gdańskiej jest formą duszpasterstwa Archidiecezji Gdańskiej.
2) Słuchaczem może zostać każdy, kto chce pogłębiać swoją wiedzę, niezależnie od wieku i wykształcenia.
3) Celem Uniwersytetu jest popularyzowanie wiedzy religijnej w zakresie filozofii, teologii, nauk społecznych i historii kultury, Kościoła, Polski i Pomorza, głównie Gdańska. Szczególnym zadaniem jest integrowanie środowiska osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz wymiana doświadczeń życiowych w czasie spotkań towarzyskich, pielgrzymek itp.
4) Kandydaci zobowiązani są zgłosić się pisemnie i uiścić ofiarę wpisową (20 zł) oraz za zajęcia w semestrze zimowy w październiku (100 zł), a za letni w marcu (100 zł).
5) Nie przewiduje się zwrotu wpisowego i ofiary za semestr.
6) Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest powstanie grupy 70 osób.
7) Warunkiem uczęszczania na zajęcia jest posiadanie indeksu słuchacza.
8) Słuchacze otrzymują indeksy oraz dyplomy ukończenia, które mają charakter symboliczny.
9) Słuchacze otrzymują wpisy do indeksów po zakończeniu semestru.

Ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski
Rektor Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Archidiecezji Gdańskiej

Zapisy i kontakt

Zapisać można się przed spotkaniami, w soboty u O.O. Oblatów przy kościele św. Józefa w Gdańsku, przy dworcu kolejowym. Kliknij na link: zajęcia/wykłady.

Opłata wpisowa wynosi 20 zł, a za semestr 100 zł.
Można zapisać się telefonicznie pod nr tel. 608 358 244 lub przez Internet u.otwarty@wp.pl
Aby odsłuchać nagranie trzeba kliknąć w nutki, które są w dolnym prawym rogu