DEVELOPING INNOVATIVE STRATEGIES

Działamy od 2009 r.

ZAJĘCIA/WYKŁADY

 

Głównym celem naszego Uniwersytetu jest pogłębianie wiary przez wykłady z filozofii, teologii, kultury chrześcijańskiej i patriotyzmu przez analizowanie bieżących wydarzeń społeczno-kulturalnych

WYJAZDY

Odnowa ciała, ducha i psychiki dokonuje się przez rekolekcje połączone z wypoczynkiem w najpiękniejszych regionach Polski i przez atmosferę, którą sami wytwarzamy przez wzajemną życzliwość, pomoc i radość z życia

 

O NAS

Uniwersytet Trzeciego Wieku Archidiecezji Gdańskiej jest formą duszpasterstwa, której celem jest popularyzowanie wiedzy, dokształcanie się i integrowanie laikatu archidiecezji gdańskiej. Jest odpowiedzią na apele papieża Franciszka, aby Kościół katolicki w swojej pracy duszpasterskiej zajmował się seniorami. Każdy (niezależnie od wieku i wyznania) może zapisać się i uczestniczyć w wykładach, spotkaniach, pielgrzymkach itd. 

Poza zajęciami tworzymy wspólnotę, która wskazuje na sens jesieni życia i pomaga znosić samotność, choroby i zbliżającą się śmierć.

 

KONTAKT

Następuje zmiana siedziby na kościół św. Józefa w Gdańsku ul. Elżbietańska 9/10

80-894

U  O.O. Oblatów

Tel. +48 608 358 244 

u.otwarty@wp.pl